יום ג', כד’ בכסלו תשע”ח
ערד על המפה
    דף הבית  .