יום ד', טז’ בסיון תשע”ט
ערד על המפה
    דף הבית  .
הכרות עם מפעלי תעשייה בערד?- התלמידים חקרו את המפעלים השונים בעיר ערד. התלמידים התייחסו לטכנולוגיה הקיימת במפעלים וערכו ראיון עם עובדי מפעל לאיסוף המידע.